בית ואקו פאק 
רחוב :  התעשיה 34 יהוד
מיקוד : 56000 ת.ד 78
טלפון: 03-5362288
פקס: 03-5369991