חשיבות השמירה על איכות הסביבה מאפיינת את הפעילות השוטפת של החברה. ואקו-פק מקפידה לעבוד עם חומרים ממוחזרים או ניתנים למחזור, בהתאם לתקינה האירופאית או האמריקנית.