אלו מגשים שמיוצרים מחומר פלסטי מיוחד שמונעים חשמל סטטי